מטבח לשף ומעצבת

יחד עם שירי הימן- המעצבת

צילמה שירן כרמל