מטבח לביד ליבנה צבוע בצבעי לטקס בכפר ביל"ו

רגליים וידיות מברזל שחור

דלת סתרים

יחד עם שירי הימן

צילמה שירן כרמל