מטבח ברמת השרון

מ.ד.פ אפור

גומחת נירוסטה בייצור עצמי

דלפק עץ אשא

יחד עם שירי הימן

צילמה שירן כרמל