שולחן עץ ועור

עץ, פורניר טיק ועור

יחד עם מעצב אנונימי