מוזיאון העיצוב בחולון

בפברואר 2010 סיימנו את בניית חזית בית הקפה של מוזיאון העיצוב בחולון. ההזמנה כללה תכנון ופיתוח ממוחשב של כל פרטיי החזית, בשיתוף אסא ברונו מנהל Ron Arad Architects, וכל היבט של בניית החזית, החל במחקר עומק לגבי חומרים מתאימים ודרכים שונות לכיפוף עץ, דרך פיתוח מחברים שיאפשרו לעץ "לעבוד" במעבריי עונות ושינויי מזג אויר, ועד להגנה מפני אש וגימורים. אני מרגיש בר מזל על שנפל בחלקי לשתף פעולה עם מעצבים בסדר גודל זה.