top of page

 

נגרות בניין ופרוייקטים
מוזיאון העיצוב בחולון | Ron Arad Architects
 

בפברואר 2010 סיימנו את בניית חזית בית הקפה של מוזיאון העיצוב בחולון. ההזמנה כללה תכנון ופיתוח ממוחשב, וכל היבט של בניית החזית. הפרוייקט החל במחקר אחר חומרים מתאימים, דרכים שונות לכיפוף הלוחות, פיתוח מחברים שיאפשרו לעץ "לעבוד" במעבריי עונות והגנה מפני אש וגימורים.

 

 

 

תכנון שביל הצמרות בגן הבוטני בירושלים

בשנת 2014 חברתי לפרופסור עידו ברונו כדי לתכנן את שביל הצמרות בגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים. שביל הצמרות הינו חלק משביל התגליות, פרוייקט רב שנים שעידו מלווה כמעצב ראשי יחד עם משרד האדריכלות צורנמל טרנר. שבילי צמרות שונים הוקמו בגנים בוטניים ברחבי העולם. המבנה מבוסס על מודל של עמוד פלדה עליו נישאת במה כמו בית קטן על עץ. בין הבמות מגשרים השבילים.

 

החברים בצוות- אורן בן יוסף, מנהל הגן הבוטני

פיקוח וניהול | חברת נטף מהנדסים

קבלן ראשי | גלנור בינוי ופיתוח (יוסי אוברגונט המסגר המוכשר שידע להוציא מן הכח אל הפועל)

הנדסה | אפריים מוריינס ז״ל, מהנדס הגשר שהיה בעל רוח חפשיה ואומץ לב ולא יהיה מוגזם לחשוב שבלעדיו הגשר היה שונה מאוד

תודה מקרב לב לעידו שהזמין אותי להצטרף למסע

מצורפות תמונות משיטוט לפנות ערב

לזכרו של אפריים מוריינס

bottom of page