מטבח באבו טור, ירושלים

עץ מלא ולביד ליבנה צבועים בצבעי לטקס

מגירות לביד ליבנה בגמר לכה

מחשבות על מטבח אנגלי כפרי

יחד עם שנית אדם