מטבח ברמת השרון

צבע לבן עם מסגרת עדינה

לביד ליבנה גלוי