מטבח בכפר ביל"ו

לביד ליבנה בצביעה ידנית בצבעי לטקס

רגליים וידיות מברזל שחור

דלת סתרים

יחד עם שירי הימן

צילמה שירן כרמל